Betere akoestiek in een concertzaal

Ga je binnenkort naar een concert of festival in het buitenland? Vertrek je naar een zonnige bestemming om te genieten van muziek, het strand en de zee? Kies dan zeker een leuke bikini uit, geschikt voor elke vrouw, om in je koffer te stoppen. Tijdens het concert zelf is de akoestiek van groot belang om de beleving van alle bezoekers onvergetelijk te maken. Een concertzaal kan de klassieke ‘schoendoosvorm’ hebben, of eerder opgebouwd zijn uit terrassen waarbij het publiek rond het podium zit of staat in verschillende niveau’s, net zoals wijngaarden op terrassen. Om ervoor te zorgen dat een orkest als één geheel klinkt, is een tamelijk grote zaal nodig en ook de hoogte is van belang, want de akoestiek wordt bepaald door het geluid dat van de muren en het plafond afketst. Tijdens een festival in open lucht valt dat effect van de muren en plafonds dus weg, daarom staat de muziek veelal luider, om ook toeschouwers achteraan te bereiken.

Concertzaal met publiek
Akoestiek in open lucht