Geluidsoverlast

Geluidsoverlast heeft dus verschillende vervelende gevolgen. De meest gehoorde wat betreft gezondheid zijn slapeloosheid en een hoge bloeddruk. Te harde geluiden kunnen veel schade aanrichten op de gezondheid. Zo kan het het gehoor beschadigen, hart- en vaatziekten veroorzaken en de slaap verstoren. Voor transport heeft de overheid daarom geluidsnormen ingesteld. Het gaat om wegverkeer, spoorverkeer, vliegverkeer, en ook industrie. Als men last ondervindt van één of meerdere van deze categorieën kan er navraag worden gedaan of het geluidsniveau in de directe woonomgeving schadelijk is. Dit gebeurt bij gemeenten en provincies. Zij moeten bewoners informeren over het betreffende geluidsniveau en doen dit via geluidskaarten, die aangeven hoeveel geluid het diverse verkeer en de industrie in de omgeving veroorzaken. Bij aanhoudende klachten van weg- en treinverkeer en industrie worden deze door gemeenten gemeld aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bij geluidsoverlast van vliegtuigen kunnen klachten tot verschillende organen gewend worden, afhankelijk van de herkomst van het geluid. Bij overlast van Schiphol is er het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas). Er is ook een onafhankelijke Commissie van Wijzen, die een ombudsfunctie vervult voor de klachtenafdeling van het vliegveld. Bij geluidsoverlast van de overige vliegvelden in Nederland kan het klachtennummer van het betreffende vliegveld worden gebeld. Ten slotte kan bij klachten over militaire vliegtuigen contact worden opgenomen met het ministerie van Defensie. Als de geluidsoverlast afkomstig is uit de buurt, is het zaak eerst met de buren te overleggen om tot een gezamenlijke oplossing te komen. Als dit niets oplevert kan de hulp worden ingeroepen van de politie, een buurtbemiddelaar of een conflictbemiddelaar (een mediator). Het geluidsniveau op de werkplek wordt als schadelijk beoordeeld als deze gemiddeld meer dan 80 decibel haalt. In de Arbowet staan hier regels over beschreven en de werkgever is hier verantwoordelijk voor.